Közzétételi lista

1. Iskolába történő felvétel, átvétel

 

2. A beiratkozás meghatározott idő, fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok

 

3. Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség

 

4. A nevelési-oktatási munkával összefüggő intézményi ellenőrzések, értékelések, megállapítások 

 

5. Az intézmény nyitvatartási rendje, a tanévben tervezett jelentősebb események, rendezvények

 

6. Pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai

 

7. Szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program (lásd: Iskolai dokumentumok)

 

8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

 

11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

 

12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

 

13. Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

 

14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

 

15. Az iskolai osztályok száma, tanulók létszáma